Národní klinický registr je anonymizovaný datový registr pacientů, zřízený a provozovaný nadačním fondem Homo Homini Homo jako výzkumný projekt, vytvořený ve spolupráci s odbornými autoritami českého zdravotního systému v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění. Databáze je provozována jako on-line systém klient – server zabezpečeným protokolem https na páteřním webovém serveru, přístup všech uživatelů na internetové stránky databáze je certifikován SSL certifikátem, pravidelně vydávaným správci databáze nadnárodní certifikační autoritou THAWTE. Databáze registru je rozdělena
na segmenty podle klinické diagnózy. Systém umožňuje při zachování plné anonymity pacientů sledování komorbidit napříč registrem. Společnost CERTIMA je nadačním fondem Homo Homini Homo v plném rozsahu zmocněna k provádění úprav a doplnění rozhraní databáze, správě databáze, administraci vstupů
a uživatelských účtů a neomezenému výhradnímu nakládání s datovými výstupy.

Vstup do rozhraní Národního klinického registru

Aktuálně


Akvizice společnosti AmediPro Holding, a.s.

Praha, 3.10.2022 - Společnost CERTIMA, s.r.o. připravuje akvizici 100% společnosti AmediPro Holding, a.s.
více informací ...


Projekt základního vývoje jádra informačního systému pro segment zdravotních služeb

Praha, 09.01.2020 - Počátkem roku bylo rozhodnuto o zahájení vývoje jádra komplexního informačního systému pro zdravotnická zařízení.
více informací ...


Luhačovické dny - Prezentace výstupů COPD

Ve dnech 28. -29. března 2014 se konaly XXI. Luhačovické dny, na kterých prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. prezentoval výstupy z registru COPD, zejména porovnání meziročních dat v letech 2012 a 2013.
více informací ...


Spuštění provozu registru ARK

Začátkem listopadu 2013 byl spuštěn segment Národního klinického registru pro Alergickou rhinokonjuktivitidu a astma. Zahájení registru proběhlo současně v České republice i na Slovensku.
více informací ...


Luhačovické dny – Prezentace prvotních výstupů COPD

Prvotní výsledky registru COPD byly prezentovány prim. MUDr. Stanislavem Kosem CSc. na kongresu „XX. Luhačovické dny“, který se konal 15. – 16. března 2013.
více informací ...


Zahájení provozu registru METS

Na jaře roku 2012 byl zahájen provoz segmentu Národního klinického registru pro metabolický syndrom.
více informací ...


Zahájení provozu segmentu BTP

V prosinci 2011 byl spuštěn provoz segmentu Národního klinického registru pro Průlomovou bolest.
více informací ...


Spuštění provozu registru COPD

V listopadu 2011 proběhlo zahájení provozu segment Národního klinického registru pro Chronickou obstrukční plicní nemoc.
více informací ...


Zkušební provoz rozhraní pro ARH

23. 8. 2010 byl zahájen zkušební provoz rozhraní Národního klinického registru pro ASTMA a alergickou rýmu.
více informací ...


Děkujeme za spolupráci partnerům


                              
Copyright CERTIMA © 2010 - všechna práva vyhrazena